top of page

5 tips för dig som patient innan du kommer till husläkaren

Här kommer 5 tips på vad du kan hjälpa till med som patient innan du kommer på besök till oss på vårdcentralen.

1. Kom förberedd.

Försök att ha införskaffat så mycket information om ditt hälsoläge som möjligt innan ditt besök till din primärvårdare. Ta reda på till exempel vad för sjukdomar som finns i familjen eller om du opererats utanför länet vad man har gjort och när.

Kom ihåg att vi ofta har begränsat med tid; så är du förberedd med information om det du söker för blir samtalet smidigare för både dig som patient och oss som vårdare.


2. Kom i tid.

Vi upprepar: tiden vi har begränsad. På den lilla tiden vi har till vårt förfogande ska vi hinna samtala, undersöka och rekommendera behandling samtidigt som vi försöker skapa en trevlig behaglig stämning. Detta är svårt att göra på den begränsade tid vi har och blir ännu svårare om den tiden begränsas ytterligare. Så kom i tid så blir det bäst för både er och oss!


3. Kom som du är.

Vi dömer aldrig dig som patient. Vi är väl medvetna om att vissa ämnen och vissa delar av kroppen kan vara mer känsliga att visa och diskutera med en extern part som oss. Vi har många års vårderfarenhet och vi lovar att det är sällan som vi blir förvånade på jobbet. En öppen ärlig miljö är en grundsten för fungerande primärvård. Kom som du är.


4. Rikta in dina besvär.

Vi primärvårdare har återigen tyvärr begränsat med tid. Även om vi vill hjälpa till med alla era besvär hinner vi ofta inte detta. Innan besöket är det alltid bäst om ni tänker fram en riktad specifik frågeställning. Då hinner vi på bästa sätt utnyttja den tid vi har för att hjälpa er på bästa möjliga sätt


5. Kom ihåg att vi också är människor.

Precis som du är vi hälsovårdare också människor med familjer, husdjur och ett liv utanför jobbet. Vi har även vi bra och dåliga dagar. Vi försöker alltid vårt yttersta för att ge dig bästa möjliga vård och alla på vår arbetsplats brinner för primärvård. Men har du med dig insikten om att vi i botten också är människor kommer samtalet mellan oss att bli både mer givande och trevligare!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page